Strona firmy YANDO
  YANDO s.c. ELEKTRYCZNE GRZEJNICTWO PRZEMYSŁOWE
  31-752 KRAKÓW,ul.Mrozowa 29
  tel:+48 126842170, +48 126842180, fax. +48 126842199,   tel.mob.:+48 667656563
  e-mail: yando@yando.pl

MAPA SERWISU
O NAS - KONTAKT
GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
DRUTY i TAŚMY OPOROWE
KABLE i KOSZULKI TERMOODPORNE
CERAMIKA TECHNICZNA
KLEJE WYSOKOTEMPERATUROWE
CERATKA TEFLONOWA
INNE MATERIAŁY DO URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
DORADZTWO TECHNICZNE

 version francaise  english version  wersja polska

 strona firmy RESCAL

      DRUTY   i   TAŚMY OPOROWE
 DRUTY CIENKIE  DRUTY GRUBE  TAŚMY OPOROWE  STOPY INNE

Wśród metalicznych stopów oporowych przeznaczonych na elementy grzejne oporowe wyróżnić należy stopy do pracy w wysokich temperaturach (Ni-Cr oraz Fe-Cr-Al) oraz do pracy w temperaturach niższych ( do 500°C są to stopy Cu-Ni) .
Poniżej, w tabeli, zamieszczone są podstawowe właściwości metalicznych stopów oporowych.

STOPY

NiCr FeCrAl CuNi
RESISTOHM 20 RESISTOHM 125 CUNi 44
RESISTOHM 30 RESISTOHM 135 CUNi 23
RESISTOHM 40 RESISTOHM 140 CUNi 10
RESISTOHM 60 RESISTOHM 145 CUNi 6
RESISTOHM 70 RESISTOHM Y CUNi 2
RESISTOHM 80 RESISTOHM E

 

PROGRAM  PRODUKCJI

 

Skład chemiczny

Charakterystyka

STOPY

Ni Cu Cr  Fe Inne DIN W. St Oporność właściwa
Ohm.mm²/m

Gęstość
g/cm³

max.°C 
Temperatura
   Ni-Cr                    
                     
   Res 80 79 - 20 - Si + 17470 2.4869 1.08 8.35 1 200
   Res 70 69 - 20 - Si + 17470 2.4658 1.18 8.16 1 250
   Res 60 60 - 15 Bal. Si + 17470 2.4867 1.12 8.20 1 100
   Res 40 37 - 18 Bal. Si + 17470 1.4862 1.05 7.95 1 050
   Res 30 30 - 20 Bal. Si + 17470 1.4860 1.04 7.90 1 000
   Res 20  20 - 25 Bal. Si + 17470 1.4843 0.95 7.80 1 000
                     
  Fe-Cr-Al                    
                     
   Resistohm 125 - - 17 Bal. Al: 3% ++ 17470 1.4725 1.25 7.35 1 100
   Resistohm 135 - - 20 Bal. Al: 4,5% ++ 17470 1.4767 1.35 7.25 1 200
   Resistohm 140 - - 22 Bal. Al: 5% ++ 17470 1.4767 1.40 7.15 1 280
   Resistohm 145 - - 23 Bal. Al: 6% ++ 17470 1.4765 1.44 7.10 1 300
   Resistohm Y - - 22 Bal. Al: 5% Y ++ 17470   1.39 7.10 1 300
   Resistohm E - - 22 Bal. Al: 5% Y+++ 17470   1.39 7.10 1 300
                     
   Cu-Ni                    
                     
   CuNi 44 44 Bal. - - Mn + 17471 2.0842 0.49 8.90 600
   CuNi 23 23 Bal. - - Mn + 17471 2.0881 0.30 8.90 400
   CuNi 10 10 Bal. - -   17471 2.0811 0.15 8.90 400
   CuNi 6 6 Bal. - -   17471 2.0807 0.10 8.90 300
   CuNi 2 2 Bal. - -   17471 2.0802 0.05 8.90 300
                     
Powrót do góry strony


1. STOPY WYSOKOTEMPERATUROWE:

      a/ Żelazo - Chrom - Aluminium ( Fe - Cr - Al )
Są to stopy najczęściej stosowane w oporowym grzejnictwie elektrycznym.
Są to stopy o składzie Fe+Cr+Al z pewnymi dodatkami w tym pierwiastków ziem rzadkich takich jak Yttrium, Zirconium, Tytan i inne, które im zapewniają:
- bardzo dobrą odporność na utlenianie w wysokich temperaturach,
- zmniejszenie utleniania międzyziarnowego,
- dobrą żywotność w trakcie eksploatacji.
Wśród tych stopów najczęściej stosowane są:
- RESISTOHM 135 (Res135) w przypadku drutów cienkich (do średnicy 1,00 mm) powszechnie stosowanych na spirale np. w domowych urządzeniach grzejnych,
- RESISTOHM Y (Res Y) w przypadku drutów grubych (od średnicy 1,00 mm wzwyż) stosowanych np. w elektrycznych oporowych piecach przemysłowych.
Ich struktura krystaliczna powoduje, że ich plastyczność na zimno jest mniejsza od stopów austenitycznych (NiCr).
Korzyści stosowania FeCrAl w stosunku do NiCr:
- większa oporność właściwa ( do 1,44 Ohm.mm²/m )
- wyższa temperatura użytkowa w powietrzu ( 1300°C w stosunku do 1200°C dla Res 80 )
- większe obciążenie powierzchniowe
- dobra odporność na atmosferę siarkową i nawęglającą
- mniejszy ciężar właściwy co oznacza większą ilość elementów z materiału o tej samej wadze (mniejszy koszt jednostkowy).
Wady stosowania FeCrAl w stosunku do NiCr:
- mniejsza plastyczność a zatem trudniejsze formowanie elementów grzejnych,
- Ograniczona wytrzymałość mechaniczna i kruchość po pierwszym nagrzaniu,
- Większa możliwość korozji z uwagi na zawartość żelaza,
- Znaczniejsze zjawisko przemieszczania ("pełzania") spiral (kurczenie i wydłużanie spiral)
Obostrzenia
- Niekiedy konieczna jest wstępna oksydacja spiral,
- W piecach atmosferowych pierwotna ochronna warstwa tlenku musi być okresowo regenerowana,
- Minimalna zawartość tlenku aluminium w suportach: 60%.

      b/ Chromonikieliny ( Ni - Cr )
Są to stopy o składzie Ni+Cr+Fe z pewnymi dodatkami takimi jak Si, Mn aby im zapewnić doskonałą wytrzymałość cieplną i dodatkami pierwiastków ziem rzadkich aby zwiększyć ich żywotność.
Wśród tych stopów najczęściej stosowany jest stop RESISTOHM 80 (Res 80) zarówno w przypadku drutów cienkich jak i grubych.
Korzyści stosowania NiCr w stosunku do FeCrAl:
- Odporność na utlenianie (odporność na atmosferę wilgotnš),
- Niewielka kruchość w wysokich temperaturach,
- Dobra plastyczność (łatwość formowania elementów grzejnych),
- Dobra odporność na pełzanie.
Wady stosowania NiCr w stosunku do FeCrAl:
- Niewielka odporność na atmosferę siarczków lub chlorków,
- Mała odporność na atmosferę nawęglającą między 600° a 900°C,
- Dodatek niklowy powoduje dużą cenę a także większy ciężar właściwy oraz mniejsza oporność właściwa powodują wysoką cenę jednostkową elementu grzejnego.


2. STOPY NISKOTEMPERATUROWE ( do 500°C ):

      a/ Miedzio-Nikle ( Cu - Ni )
Z reguły przeznaczone są do wykonywania elementów grzejnych pracujących w niskich temperaturach. Wykonywane są z nich kable grzewcze, oporniki, boczniki itp.
Są to stopy o składzie Cu+Ni z dodatkami magnezu i posiadają niewielką oporność (od 0,49 do 0,05 Ohm.mm²/m ).
Najbardziej znany jest stop CuNi44 (zwany też Konstantanem) i charakteryzuje się on bardzo niewielkim współczynnikiem temperaturowym oporności.
Ich zalety to :
- Bardzo dobra odporność na korozję,
- Bardzo dobra obrabialność,
- Bardzo dobra spawalność.

Powrót do góry strony

© Copyright 2005 - Jan Młynarski - YANDO s.c.