Strona firmy YANDO
  YANDO s.c. ELEKTRYCZNE GRZEJNICTWO PRZEMYSŁOWE
  31-752 KRAKÓW,ul.Mrozowa 29
  tel:+48 126842170, +48 126842180, fax. +48 126842199,    tel.mob.:+48 667656563
  e-mail: yando@yando.pl

MAPA SERWISU
O NAS - KONTAKT
GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
DRUTY i TAŚMY OPOROWE
KABLE i KOSZULKI TERMOODPORNE
CERAMIKA TECHNICZNA
KLEJE WYSOKOTEMPERATUROWE
CERATKA TEFLONOWA
INNE MATERIAŁY DO URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
DORADZTWO TECHNICZNE

 version francaise  english version  wersja polska

 strona firmy RESCAL

   GRZAŁKI ELEKTRYCZNE  /  RURKOWE
 RURKOWE  PATRONOWE  OPASKOWE/PŁASKIE  INNE GRZ.  ZDJĘCIA

Grzałki rurkowe są to elementy grzejne najczęściej stosowane. Używane są do pracy zarówno w powietrzu,w cieczy, gazach jak i w ciałach stałych.
W swoim działaniu mogą one oddawać ciepło, wytworzone w grzałce, poprzez przewodzenie, konwekcję lub promieniowanie.
Mogą mieć formę grzałki prostej lub wyprofilowanej wedle kształtu określonego przez klienta lub projektanta urządzenia.
Zbudowane są one (kliknij) grzałka rurkowa - budowa z właściwego elementu grzejnego, którym jest drut oporowy zwinięty w spiralę znajdującą się w rurce ochronnej, której materiał jest odpowiednio dobrany do warunków pracy. Spirala grzejna jest odizolowana od rurki przy zastosowaniu tlenku magnezu (MgO).
Tlenek magnezu posiada, w wysokich temperaturach, bardzo dobre właściwości dielektryczne (dużą oporność) oraz dużą przewodność cieplną. Celem zwiększenia tej ostatniej, w trakcie procesu produkcyjnego grzałki, tlenek magnezu poddaje się zagęszczeniu poprzez wibrację (zasypywanie wibracyjne) oraz zaprasowaniu w odpowiednich walcarkach.
Każde z dwóch zakończeń grzałki rurkowej, ze względów technologicznych, posiada strefę "martwą" oraz przyłącze elektryczne.
Przyłącze elektryczne może być zrealizowane np. za pomocą konektora (kliknij) grzałka rurkowa - konektor, konektora na śrubkę lub za pomocą linki odpornej na temperaturę.
Dodatkowo można przewidzieć, na końcach rurki, mocowanie mechaniczne grzałki do obudowy urządzenia.

GALERIA ZDJĘĆ:   GRZAŁKI RURKOWE (kliknij)


DANE TECHNICZNE GRZAŁEK RURKOWYCH:

Praca w powietrzu Praca w cieczy Praca w c.stałych
Materiał rurki stal AISI 321 Cu (max. 200oC)
lub stal AISI 321
Cu (max. 200oC)
lub stal AISI 321
Temp. pracy rurki max. 600oC max. 600oC max. 600oC
Obciążenie powierzchn. max. od 4 do 10 W/cm² od 1,5 do 15 W/cm² od 2 do 10 W/cm²

GRZAŁKI RURKOWE DO PRACY W POWIETRZU I W GAZACH:

Grzałki z przeznaczeniem do pracy w powietrzu lub w niepalnych gazach, które charakteryzują się obudową wykonaną z rurki żaroodpornej, wykonujemy z rury w gatunku AISI 321 o średnicy standardowej fi 8,5mm.
W niektórych przypadkach, gdy istnieje taka konieczność, możemy wykonać także grzałki o średnicy fi 7,2mm.
Elementy grzejne rurkowe ze stali żaroodpornej, z uwagi na ich górną graniczną temperaturę pracy, która wynosi około 600°C, powinny być zaprojektowane tak aby ich obciążenie powierzchniowe nie przekraczało 4 W/cm².
Oznacza to, że w przypadku grzałki rurkowej, o średnicy 8,5mm, pracującej w powietrzu bez jego wymuszonego przepływu, moc wydzielana z długości 1mb grzałki nie powinna być większa jak ok. 1000W.
Celem zwiększenia mocy oddawanej z elementu grzejnego stosujemy grzałki z radiatorem (kliknij) grzałka rurkowa - radiator, co naturalnie zwiększa powierzchnię oddawania ciepła, dzięki czemu obniżana jest automatycznie temperatura pracy elementu grzejnego.
W przypadku chłodzenia za pomocą wymuszonego obiegu powietrza obciążenie powierzchniowe grzałki może być zwiększone do około 2,5 raza.
Oczywistym jest, że trwałość grzałki jest związana z temperaturą pracy elementu grzejnego, a zatem celem przedłużenia jej żywotności należy przewidzieć ograniczenie tej temperatury pracy poprzez dobranie odpowiedniego dla warunków pracy i otoczenia obciążenia powierzchniowego oraz, jeśli to konieczne, przewidzieć w urządzeniu współpracę grzałki z regulatorem temperatury.

GRZAŁKI RURKOWE DO PRACY W CIECZY:

Są to elementy grzejne, które w zależności od typu ogrzewanej cieczy mogą być wykonane jako grzałki w rurce miedzianej, miedzianej niklowanej, kwasoodpornej lub z innego materiału odpornego na wpływ danej cieczy. Standardowa średnica rurki w wykonywanych przez nas grzałkach wynosi 8,5mm.
Stosowane są one do ogrzewania wody, roztworów wodnych, oleju i innych płynów technologicznych będących w spoczynku lub w wymuszonym przepływie.
Z uwagi na ogrzewanie cieczy grzałki te muszą się charakteryzować 100 % szczelnością ich mocowania. Zatem grzałki te powinny posiadać mechaniczne mocowanie w postaci kryzy gwintowanej 5/4" (6/4"), kołnierza lub tulejek mocujących z gwintem np. M14x1,5. Oczywistym jest zastosowanie również odpowiednich uszczelek np. klingierytowych.
Ponadto w zależności od warunków pracy w danym środowisku należy przyjmować odpowiednie obciążenie powierzchniowe grzałki.
W niektórych przypadkach grzałki te mogą stanowić zespoły grzewcze (kliknij) zespół grzewczy składające się dodatkowo z kopułki osłonowej oraz z termostatu regulującego temperaturę cieczy.
W zależności od zapotrzebowania i/lub mocy zespołu grzewczego mogą być one wykonywane jako zespoły jednofazowe lub trójfazowe.

GRZAŁKI RURKOWE DO PRACY W CIAŁACH STAŁYCH:

Są to najczęściej grzałki w obudowie ze stali żaroodpornej i ich obciążenie powierzchniowe jest rzędu 2 do 10 W/cm². Znajdują one zastosowanie do grzania bezpośredniego bloków metalu o określonym kształcie. Mogą to być płyty matryc, szczęki zgrzewarek stałocieplnych, płyty grzewcze itp.
W przypadku grzania bloków metalu należy zapewnić bardzo dobre oddawanie ciepła z powierzchni grzałki. W tym celu należy w płycie wyfrezować rowek o określonej średnicy i żądanym kształcie a w nim należy umieścić dobrze "spasowaną" z rowkiem grzałkę.
Aby zwiększyć przewodzenie cieplne, ewentualne szczeliny powietrzne należy wypełnić termoodporną pastą przewodzącą.
Powrót do góry strony

© Copyright 2005 - Jan Młynarski - YANDO s.c.